Sayadaw U Nyanaramsi adalah seorang Bhikkhu Malaysia yang berlatih Meditasi Vipassana dibawah bimbingan Chanmyay Sayadaw di Yangon. Pada tahun 1995, beliau diupasampada dan menjalankan 9 Vassa di Myanmar. Saat ini beliau memberikan bimbingan meditasi di Malaysia.
Sayadaw U Nyanaramsi